Z
Zeuz

Zeuz var gudarnas konung. Han bestämde vilket väder det skulle vara på jorden, och han höll ordning på människorna. När han slogs använde han en blixt. Tillsammans med de andra gudarna bodde han på berget Olympos, i deras boning Olympen. Han var gift med gudinnan Hera, men var inte särskilt trogen. Han hade många kärleksaffärer med människor, och han hade flera barn som var s k halvgudar, ett mellanting mellan människa och gud. Den mest kända av dessa barn var Herakles, eller - som vi i modern tid omnämner honom - Herkules.